Rehabilitació de Camins i Senders

Rehabilitació del Camí del Riu Fluvià

Projecte d’adeqüació d’itinerari paisatgístic en els marges del riu Fluvià a Olot

Autor del projecte: Martirià Figueras i Feixas – Enginyer Agrícola | Paisatgista

Precedents:

Construo-Co va ser l’empresa sel·leccionada per l’Ajuntament d’Olot per a realitzar les obres de rehabilitació del conegut com a “Camí del Riu” d’Olot, que va des del Molí de Can Climent (sota el supermercat Consum) fins al carrer Mestre Falla de les Tries.

El Camí del Riu és un sender utilitzat per caminants i veïns que encara no havia gaudit de cap tipus d’adeqüació. Només la zona del Parc del Nius havia gaudit de millores, amb la creació d’una zona de pícnic que avui té molt d’èxit. Aquestes obres són la primera fase d’un projecte de més llarga durada que el que pretén és la futura creació de la “Ruta dels Molins”, que anirà des del ja citat Molí de Can Climent fins al Molí de Can Xons i el Parc de les Tries. D’aquesta manera es crearà a través d’un sender habilitat i senyalitzat, un itinerari paisatgístic molt interessant i que es podrà fer a peu o en bicicleta, creant una connexió fins a la font de Les Tries per una ruta totalment absent de trànsit rodat.


Les obres:

L’àmbit d’afectació de les obres van ser d’uns 2.200 m2 i uns 800 metres de recorregut. En el tram més proper al Molí de Can Climent (on hi ha la zona de pícnic) el riu es mantenia en un bon estat de vegetació, el que ha permès, a la banda esquerra (aigües avall) donar-li el tractament de zona de passeig. Aquí la llera del riu té suficient amplada perquè, excepte en casos de grans riuades, no quedi tota coberta per l’aigua.

Més endavant el sender s’ha obert amb una amplada mínima de 1,8 metres i una màxima de 2,5 metres, pavimentant amb 10 centímetres de sauló apte per a camins i vies verdes a les zones planes i amb “aripac” a les zones amb pendents majors al 6%. Així mateix també s’han construit trencaaigües de llambordes de bastalt per evitar l’erosió per l’aigua en zones de pendent i en sortides de clavegueram, com més endavant veurem.


Millora dels dos accessos

Accés des del Carrer Compositor Serra (benzinera):

Els accessos es van ampliar, estabilitzar i s’hi van construir trencaaigües i cunetes per evitar l’erosió pels efectes de l’aigua. També s’hi van instal·lar baranes amb peus de fusta de pi amb autoclau i passamans metàl·lics, amb una petita fonamentació per a cada peu.

A dalt: detall dels accessos des de la benzinera

Accés des del carrer Mestre Falla (avda Les Tries):

Pel que fa als accessos des del carrer Mestre Falla s’han desbrossat, ampliat i pavimentat igualment amb 10 centímetres de sauló compactat i amb aripac en les zones de pendent, construïnt també trencaaigües i instal·lant baranes i passamans.

A dalt: detall de l'accés des del carrer Mestre Falla

També s’ha construït una petita passarel·la de fusta per salvar una zona estreta de l’accés i aconseguir així que el sender tingués sempre una amplada homogènia:


Obertura i construcció de nou corriol:

Aquí ha sigut on hi hem hagut de dedicar més temps. La zona de pícnic estava en bon estat i el sender era ample, però més endavant, passada la zona del Parc del Nius, en el tram paral·lel al carrer Compositor Serra, el corriol passava just al costat de la riba del Fluvià i sovint quedava inundat. Aquest tram era el menys cuidat de tots, i tot i que molt transitat, era molt estret, tenia molts desnivells, irregularitats, arrels, canvis de direcció i corria pràcticament arran d’aigua en alguns trams, el que feia que amb qualsevol petita crescuda del riu el camí quedés sota l’aigua i el pas tallat.

És en aquest tram on més modificacions s’hi han realitzat: s’ha obert un nou sender a uns dos metres d’alçada respecte la riba, netejant de vegetació i escombraries, pel que s’ha apujat la traça uns metres, i s’ha dissenyat un nou camí d’entre 2,5 i 1,8 metres d’amplada que circula per damunt d’uns murets de pedra seca propers al marge de basalt, garantint així un pas més segur i estable. Amb la seva recuperació es crea un sender anivellat, ample i segur, i hi ha èxit de pas assegurat. També s’ha creat una petita àrea de descans amb mobiliari urbà.


Sanejament i clavegueram:

També s’han reparat les sortides de clavegueram que recullen les aigües pluvials del carrer, que abans desenbocaven directament sobre el recorregut. Sota la sortida s’hi han construit esculleres i trencaaigües per a la lliure circulació superficial de l’aigua i per evitar l’erosió del terreny:


Conclusions:

Les obres de millora han permès que el consistori olotí i els seus habitants recuperin una zona del riu Fluvià que tot i ser bastant transitada, no s’adeqüava als estàndards de qüalitat paisatgística actuals. Així a partir d’ara els ciutadans i els visitants de la ciutat d’Olot disposen d’una nova àrea verda amb un recorregut molt interessant.