Rehabilitació de masies i finques rústiques

Una de les nostres especialitzacions és la restauració de masies antigues

Comptem amb l’equip humà adient especialitzat en tècniques i processos constructius claus per aquest tipus d’obra.

Les masies resulten elements arquitectònics molt especials i peculiars i que requereixen d’un tractament diferenciat a l’hora de ser rehabilitades i modificades. A Construo realitzem la rehabilitació utilitzant les tècniques més adients per mantenir l’essència de la masia, conjuntament amb les més modernes tècniques de construcció per obtenir un resultat adaptat als temps que vivim.

Ens encarreguem dels permisos d’obra
en el cas de treballs en zones no urbanitzables

Desde Construo gestionem tots els permisos necessaris per dur a terme l’obra, que normalment és un edifici en terreny no urbanitzable i requereix uns tràmits especials. També redactem el projecte i executem els treballs, per a que el client només hagi de parlar amb un sol interlocutor desde l’inici fins al final del projecte, garantint la comunicació i la satisfacció final.

Les rehabilitacions que s’hi porten a terme sovint conjuguen modernitat i tradició, d’aquí la especialitat d’aquestes peces históriques, claus en els nostres paisatges i dignes de ser conservades. 

Alguns dels treballs que hem realitzat a masies

Contacti amb nosaltres per evaluar
la rehabilitació de la seva masia