Enderroc de la benzinera “La Pista” de Vic

Enderroc tècnic de benzinera abandonada, situada al costat de curs fluvial


Trabajos de Demolición en Gasolinera


El passat mes d’agost vàrem finalitzar els treballs d’enderroc de la Benzinera La Pista de Vic, situada al Pont de La Pista i al costat del riu Méder. La benzinera es trobava tancada des del 2006 i s’havia convertit en un aparcament improvisat, a més de que el seu estat d’abandonament total suposava un risc per als vianants i per a la ciutat en sí.


L’any 2015 l’ajuntament de Vic va decidir que era hora de donar un nou ús a l’espai ocupat per l’edifici, va adquirir els terrenys i va aprobar la demolició de l’edifici i la restauració del solar per a fer-ne ús públic. Construo-Co va ser l’empresa escollida per dur a terme els treballs.

L’agència catalana de l’aigua va donar llum verda a la demolició si es feia seguint un protocol per evitar la filtració de carburants i residus similars al subsòl i a les aigües del riu Meder, a escassos 10 metres de distància.

Les feines de desmantellament váren consistir en:

  • >Desmantellament i triatge manual de residus
  • >Demolició de l’estructura de la coberta i tots els elements metàl·lics presents
  • >Separació i aïllament dels elements que havien estat en contacte amb hidrocarburs
  • >Enderroc de l’edifici de serveis
  • >Trencament i el·liminació de la pavimentació
  • >Excavació i desenterrament dels tancs subterranis de combustible
  • >Anivellament del terreny

Desmantellament manual previ a l’ús de maquinària pesada:


Enderroc de l’edifici de serveis:


Els treballs de desmantellament es van haber de fer de la millor manera possible, principalment per tres raons:

  1. 1 – Hi havia residus de varis tipus que es van haber de diferenciar per al seu posterior tractament i reciclatge
  2. 2 – Els elements que havien estat en contacte amb hidrocarburs s’havien de manipular de forma especial
  3. 3 – La benzinera es trobava al costat d’un riu, per tant el risc de contaminació d’aigües per hidrocarburs era alt

Desenterrant i retirant els tancs de combustible:


Actualment el terreny on estava situada la benzinera presenta un aspecte totalment diferent i no queda ni reastre de l’edificació de l’estació de servei.

El següent pas que durà a terme l’ajuntament de Vic després dels treballs realitzats per Construo-Co és donar-li un ús públic, donat que el terreny no és edificable.