Reparació de cobertes i teulats

Cobertes metàl·liques

Teulats tradicionals

Panell sándwich

En corba o especials

COL·LOCACIÓ, MUNTATGE, MANTENIMENT
I NOVA CONSTRUCCIÓ  DE COBERTES I TEULATS

Estem especialitzats en la rehabilitació de cobertes amb xapa i fibra de vidre o llana de roca.

Actualment, aquesta és una de les opcions amb més demanda per la seva efectivitat en els resultats i la rentabilitat del seu cost a curt i llarg termini.

  • Realitzem estudi tèrmic i acústic previ
  • Realitzem evaluació de la sostenibilitat

 

En el procés de muntatge s’instalen sobre la coberta unes omegues metàl·liques, les quals són fixades a l’estructura ja existent i sobre la que es col·loquen les planxes metàl·liques.

L’aïllament està composat per una doble capa de llana de vidre IBR amb barrera de vapor incorporada en la manta inferior i l’acabat és amb capa grecada, subjectada amb tornilleria autoperforant i arandela amb junta elàstica. Aquest aïllament queda integrat entre les dues cobertes quedant així una coberta nova fixada fortament a l’antiga.