estructura de fusta CLT en construcció

En fase de construcció l’ampliació del CAP de Tona

Actualment estem en fase de construcció de l’obra d’Ampliació i Reforma del Centre d’Atenció Primària a Tona. Un edifici de nova construcció sostenible.

Objectiu principal

L’objectiu d’aquesta obra es donar resposta a les necessitats bàsiques de la població construint  un edifici amb consciència social perquè proporcioni les condicions òptimes pels seus usuaris i per la ciutat.

Imatge del projecte
Ampliació i Reforma del Centre d’Atenció Primària de Tona.

Descripció general del projecte

El projecte és una ampliació del CAP actual, que actualment es troba en un edifici de planta baixa format per dos volums, un rectangular amb coberta plana i un paral·lelepípede amb coberta inclinada. El nou edifici es col·locarà en el solar cedit col·lindant al CAP actual.

Aquest té forma rectangular i una superfície de 591m2. El solar del CAP actual té una superfície de 1.422m2. El nou edifici tintrà una sola planta.

El projecte incorpora un estudi de mesures ambientals, estructura de fusta i es fa especial èmfasis als acabats de projecte en relació a la salut dels usuaris.

Així doncs, l’edifici comptarà amb la certificació energètica LEED i serà nZEB.

Estat de les obres

Actualment estem executant, conjuntament amb l’empresa EGOIN, els treballs del sistema estructural.

A la part posterior de la parcel·la s’ha executat amb una estructura unidireccional de fusta contralaminada CLT en sostres i també en suports, mitjançant panells a mode de murs de càrrega.

El procés

Estructura de fusta contralaminada (CLT)

Aquest és l’aspecte un cop executats els treballs de l’estructura de fusta:

La fusta contralaminada (CLT)

La fusta contralaminada (Cross Laminated Timber, CLT) son bàsicament panells prefabricats de fusta. La seva fabricació consisteix en la unió de diferents capes de fusta en direccions alternes que s’encolen i s’aplica una pressió. Al unir-los d’aquesta manera es redueixen els moviments típics d’aquests materials. Aquestes peces adquireixen una gran varietat de prestacions.

L’ús de fusta contralaminada per estructures s’ha convertit en una gran revolució que està transformant el sector de la construcció.

En primer lloc, les seves propietats, versatilitat i senzillesa constructiva la fan extremament funcional estructuralment de manera que és capaç d’assimilar-se a projectes d’altura de formigó i/o acer.

A més, és especialment rellevant el paper que juga al nostre entorn, ja que el seu ús redueix l’impacte negatiu per al medi ambient que té de per sí la construcció.

Característiques principals de les estructures de fusta contralaminada:

  • Varietat i versatilitat
  • Gran estabilitat dimensional
  • Aïllament acústic i tèrmic
  • Resistència al foc degut al gran nombre de capes
  • Ofereix qualitat mediambiental interior saludable.

Certificació LEED

La certificació LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) s’atorga a aquelles construccions que compleixen un seguit de de normes i requisits d’ecoeficiència i sostenibilitat.

Per tant, aquest segell ecològic basat en estàndards científics, premia l’ús d’estratègies sostenibles en tots els processos de la construcció de l’edifici: des de la ubicació de la parcel·la fins a la eficiència de l’ús de l’aigua i l’energia, la selecció de materials sostenibles per a la construcció i finalment, proporcionar una qualitat mediambiental interior saludable.

Com a resultat, els edificis amb aquesta certificació se’ls coneix com a edificis verds.

Si vols conèixer més sobre la certificació LEED, trobaràs enllaços d’interès a Institut Català d’Energia.