Nova construcció del Consistori local de Verges (Baix Empordà)

Construcció el nou Consistori local de Verges

Construcció d’un nou consultori Local a Verges, comarca del Baix Empordà, adequat a les necessitats assistencials del municipi.

L’Objectiu principal  

El projecte es desenvolupa a la parcel·la adjacent al carrer Xaloc, complint amb les noves necessitats que són requerides actualmente als consultoris locals del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Estructura intercomunicada

 L’edifici del nou consultori local es planteja cercant oferir un marc físic acollidor i confortable pels professionals sanitaris i resta de treballadors. El nou edifici es resol volumètricament en una única planta estructurant ordenadament el programa, diferenciant els espais d’ús públic (àrees d’entrada i assistencial), de les àrees d’ús intern (àress de personal sanitari, emmagatzematge i instal·lacions). La disposició del programa segons aquesta zonificació facilita l’accessibilitat, l’orientació i els recorreguts interiors als usuaris, en especial a la gent gran i a les persones amb mobilitat reduïda, i permet, alhora, que les zones més internes siguin d’accés restringit als usuaris.  Per a una millor optimització i polivalència dels espais, totes les sales de consulta es plantegen intercomunicades.

Un projecte practicable, viable i sostenible

A nivel interior es planteja un edifici flexible i versátil que pugui donar resposta a futures evolucions i transformacions dels espais, que s’adapti al pas del temps. En l’elecció dels materials s’ha tingut en compte, no només la reciclabilitat sinó també la durabilitat, simplicitat de manteniment quotidià i la facilitat de reposició. Això garantirà un bon manteniment fent el projecte practicable, viable i sostenible.

Les estratègies de projecte que fomenten la il·luminació naturals són també estratègies bioclimàtiques, ja que poden reduir significativament el consum d’energia destinada a la il·luminació eléctrica.