Portfoli d'obres de Construo-Co

Projecte:

Habitatges HPO “La Carrera”

Construcció de 24 viviendes en ràgim de HPO (Habitatges de Protecció Oficial) al sector de «La Carrera» de Torelló (Barcelona)

Obra promoguda per INCASOL (Institut Català del Sol, Generalitat de Catalunya.

Informació ràpida d'aquesta obra

Any del projecte:

2010

Descripció ràpida:

Construcció d’edifici de viviendes en règim de HPO (Habitatges de Protecció Oficial).

Tipus de client:

Treballs realitzats:

Arquitectes:

Jordi Vilalta