Habitatges HPO “La Carrera”

Construcció de 24 viviendes en ràgim de HPO (Habitatges de Protecció Oficial) al sector de «La Carrera» de Torelló (Barcelona)

Obra promoguda per INCASOL (Institut Català del Sol, Generalitat de Catalunya.