Habitatges HPO “La Creu”

Construcció d’edifici d’habitatges HPO a Torelló (Barcelona)

L’objectiu del present projecte executiu és la construcció d’un edifici de 24 habitatges, 9 places d’aparcament i 1 local comercial.

La planta baixa, a nivell semi-soterrani respecte al carrer, està destinada a garatge i local que en finalitzar l’obra encara no tenia un ús determinat. Les 3 plantes sobre rasant estan destinades a ús residencial.

L’accés a l’edifici és a nivell de planta baixa, amb dues entrades: una per façana est del carrer 1 de nova construcció i l’altra per la zona de sòl privat comunitari.

El nucli d’accessos disposa dels corresponents espais de cambres de comptadors i de l’espai per l’ascensor en totes les plantes.

El nucli d’escala distribueix 24 habitatges, 8 per replà, de dues mides diferents:

  • Petits, d’una superfície aproximada de 40 m2 útils amb un dormitori i un bany
  • Grans, d’una superfície aproximada de 50 m2 útils amb dos dormitoris i bany

A cada planta hi ha cinc habitatges petits i tres de grans.

Arquitectes: Anna Brullet, Eulàlia Comas, Gemma Molas, Lourdes Subirana