(CEA) Centre d’Educació Ambiental i acollida de visitants Serralada de Montgrony (Ripollès)

Aquest projecte es tracta de la implantació de l’edifici on es situarà el nou equipament Centre d’educació ambiental i acollida “Porta a la Serralada de Montgrony” i la seva àrea d’aparcament controlat. La finalitat del centre és establir un punt referent d’interpretació i difusió dels tres Espais Naturals Protegits de tipologia PEIN que hi ha en les proximitats, PEIN Serra de Montgrony, PEIN Serra Cavallera i PEIN Serra Rasos de Tubau i alhora establir un punt estratègic d’informació del tram de les Vies Verdes de Ripoll – Campdevànol – Gombrèn.

La superfície aproximada del terreny on es va emplaçar la nova construcció i l’aparcament és d’aproximadament 2.378 m2.

L’edifici està configurat per una sola planta amb accés des de la zona d’aparcament mitjançant un itinerari adaptat. Es tracta d’un edifici de geometria senzilla i planta allargada, d’una sola alçada i coberta inclinada a una aigua.

L’edifici es divideix en dues zones:

  1. Una molt més pública i oberta a l’exterior on es desenvolupa el programa d’informació, difusió, interpretació, educació ambiental i servei de bar, comunicada amb l’exterior mitjançant gran obertures abatibles que permeten convertir l’espai interior amb un espai exterior cobert la qual disposa d’un petit espai per magatzem
  2. Una altra molt més tancada on es situaran els serveis higiènics amb una dotació de un servei per homes, un per dones i un servei adaptat.

Les dues zones disposen d’accés independent des de l’exterior. L’edifici es tancada amb parets de pedra que en la façana principal no arriben fins la coberta, incorporant en la part superior un tancament de vidre combinat amb planxa corten foradada que permet il·luminar i ventilar naturalment de l’espai.

Construo-Co va construir la coberta en una sola peça i es va transportar mitjançant un servei de transport especial sobre l’estructura de l’edifici prèviament aixecada.

Promotor: Ajuntament de Campdevànol
Arquitecta: Susanna Escriu Vilalta
Cap d’Obra: Albert Serra Monteis

Overview

Construcció d'edifici per a Centre d'Eduació Ambiental

Year

2018

Related Projects