Escola Pública Sant Andreu (Borrassà)

El projecte que aquí describim es tracta de les obres d’ampliació de l’escola pública Sant Andreu de la petita població de Borrassà, a Girona. L’ampliació es va destinar a dues noves aules d’estudis, una de primària i una altra d’infantil.

L’ampliació de l’edifici implica que es van haver de desplaçar diversos equipaments (aules d’informàtica) i reorganitzar tot el cablejat i instal·lació elèctrica anterior. L’edifici ja va veure ampliacions i millores als anys 2.007 i 2.014.

Arquitecte: Josep Albert Gener Turón

Cap d’Obra: Albert Serra Monteis

Overview

Amplicació d'Escola Pública

Year

2017

Related Projects