coberta façana

Nova façana teatre Municipal d’Olot

Reforma de les cobertes i façanes posteriors de l’edifici del Teatre Principal d’Olot (la Garrotxa).

Construcció de nous accessos, enderroc d’estructures antigues i connexió amb el carrer Sant Rafel per la part posterior.