Construcció d’un Pavelló Municipal d’Esports a Argelaguer

El projecte de creació de l’edifici polivalent ha aportat al municipi un espai interior lliure, polivalent, sense cap element divisori de l’espai, de manera que té les màximes possibilitats d’utilització.

La volumetria de l’edifici consta d’un gran contenidor únic de més de 1.200 m2 amb coberta de directiu corbada, que va des de terra a la cara nord obrint-se fins a assolir una alçada màxima de 9.40m.

Es van plantejar uns elements de formigó col·locats alineats a les dues façanes longitudinals, els quals suporten unes jàsseres de fusta laminada que proporcionen la corbatura del volum, aconseguint un espai interior lliure

Arquitecte: Daniel Mallarach Macias

Overview

La creació d'un espai multifuncional que dóna a la població un espai intern lliure i objectiu, sense cap divisió d'espais, donant-li un plus potencial d'utilització.

Customer

Ajuntament d'Argelaguer

Year

2007

Technology

  • Daniel Mallarach Macias

Related Projects