Portfoli d'obres de Construo-Co

Projecte:

Habitatges HPO Santa Susana

Construcció de 42 habitatges, 2 locals i 24 places d’aparcament

Projecte constructiu que consta de 42 habitatges, 2 locals, 24 places d’aparcament i urbanització complementària del terreny al C/ Pere III del sector Rec de Santa Susanna, Figueres (Alt Empordà).

L’objecte del present projecte va ser la construcció de dos edificis, de característiques molt similars, cadascun amb 21 habitatges, situats en les 3 plantes de l’edifici, 1 local en planta baixa i 12 places d’aparcament en planta soterrani.

Al costat de cada edifici, situats en planta baixa, es construeixen vàries places d’aparcament que complementen les de planta soterrani.

Arquitecte: Albert Artigas i Capellades (Artigas Arquitectes)

Informació ràpida d'aquesta obra

Any del projecte:

2012

Descripció ràpida:

Construcció de 42 habitatges de protecció oficial a la zona de Santa Sussana, Figueres (Alt Empordà)

Tipus de client:

Treballs realitzats:

Arquitectes:

Albert Artigas i Capellades (Artigas Arquitectes)