Restauració: Via Ànnia, Via Romana del Capsacosta

La calçada romana del Capsacosta, via de pas per a les comunicacions entre la Península Ibèrica i l’imperi Romà, està catalogada com a jaciment arqueològic i declarada Bé Cultura d’Interès Nacional. Així doncs, es va fer la recuperació i restauració d’aquest tram de la Via Ànnia que va del Ripollès a la Garrotxa. L’objectiu era la consolidació i la descoberta de la via romana, juntament amb la senyalització i la informació per a la seva visita, i tenir així un itinerari per a vianants amb la visió d’unes restes històriques notables i un paisatge fascinant.

Overview

Restauració de la calçada romana del Capsacosta, entre la Garrotxa i el Ripollès

Customer

Generalitat de Catalunya

Related Projects