Restauració de l’Edifici de Correus i Telègrafs de la Ciutat de Girona

Obra dels arquitectes Eusebi Bona i Enric Catà, amb escultures de Frederic Marés. Es va inaugurar el 1922. Es van fer les restauracions de les façanes d’estil “Noucentista Català” i de les escultures i ceràmiques. També es van netejar i consolidar les cornisses i capitells i es van replicar escultures i elements decoratius originals ja desapareguts de la cúpula de l’edifici.

Overview

Restauració de l'Edifici de Correus i Telègrafs de la Ciutat de Girona

Year

1995

Related Projects