Portfoli d'obres de Construo-Co

Projecte:

Fàbrica SIMON, Olot

Construcció de la nova fàbrica de la multinacional de components elèctrics SIMON

L’edifici projectat s’aixeca en una parcel·la del sector 2 del Polígon Industrial Pla de Baix d’Olot. La proposta urbanística neix de la voluntat de minimitzar la intervenció en la topografia, però també respectar la vegetació existent i aprofitar l’orientació nord de la falda de la muntanya on està construïda.

El cos principal de l’edifici es disposa paral·lelament a les corbes de nivell dominants per adaptar-se tant com sigui possible a la topografia natural. En quant al caràcter de l’edificació és evident que s’ha d’utilitzar un sistema constructiu lleuger que optimitzi costos i comportaments.

La construcció consta d’una gran nau de 12.000 m2 que està situada a la part superior del terreny. Té una alçada lliure de 6 metres sota estructura i amb l’alçada d’aquesta i la pendent de coberta arriba fins als 8 metres. Un primer cos auxiliar és un edifici d’oficines de 800 m2, que s’adossa al centre del costat llarg de la nau i s’obre cap al nord donant vista al petit bosc existent i cap a la falda de la muntanya veïna a l’est. L’edifici té dues plantes: a la planta baixa es situen les àrees més generals de treball i a la segona els despatxos privats.

L’accés al recinte d’oficines es fa per un primer local que s’obre a una sala de doble alçada. Des d’aquest lloc s’ccedeix a tots els locals de la planta baixa per un passadís paral·lel a la nau que s’il·lumina amb una claraboia zenital orientada al nord. El passadís de la planta segona compta amb obertures a la paret comuna amb la nau que permeten unes vistes espectaculars de la zona de producció.

En quant als serveis, un segon cos que s’adossa a una testera de la nau recull els serveis necessaris pels treballadors: menjador, vestuaris, infermeria, etc. Al soterrani hi ha les instal·lacions necessàries pel funcionament de la nau.

L’accés general es fa pel costat est del solar. Des d’allà els visitants o el personal de les oficines es dirigeix cap a l’aparcament situat al costat d’aquestes, circulant per la façana nord de la nau. Els treballadors es dirigeixen als vestuaris situats davant de l’accés. Els camions de transport circulen per la façana sud per arribar fins al moll de càrrega i descàrrega de la façana sud del magatzem. Per sortir del recinte els camions ho fan pel costat oest del terreny. A la testera oest es va construir un mur que conté i ordena els desfets i residus.

Arquitectes: Clotet, Paricio i Assoc. SL

Obra Premiada: ConstruMat 1999

Informació ràpida d'aquesta obra

Any del projecte:

1998

Descripció ràpida:

Construcció a Olot de la nova nau industrial de 12.000 m2 de Simón, la multinacional fabricant de components elèctrics.

Tipus de client:

Treballs realitzats:

Arquitectes:

Clotet, Paricio i Assoc. SL