CEIP Joan Puigbert

Ampliació, reforma i Annex del CEIP Joan Puigbert, Girona

En el present projecte es realitzà una ampliació a dues línies de l’original CEIP, per la qual cosa es va ampliar en un edifici d’aules especialitzades i un gimnàs. També es va realitzar una remodelació de l’edifici existent per tal d’actualitzar el CEIP a la normativa vigent.

Es va actuar de la següent manera:

  1. Enderroc de l’edifici secundari -perpendicular a l’edifici principal- per emplaçar-hi el gimnàs, el qual va quedar connectat amb l’actual CEIP a través de la primera planta.
  2. Construcció d’un edifici annex d’aules especialitzades situat a la banda de llevant que anteriorment no estava ocupada per cap construcció.
  3. La comunicació entre l’edifici principal i l’edifici d’aules especialitzades es fa per la façana testera de ponent mitjançant un pas que connecta els passadissos dels dos edificis.
  4. Es remodela l’interior del CEIP original per modificar les divisions interiors i convertir les antigues aules especialitzades en aules normals.

Arquitecte: Josep Mias Gifré (Mias Architects)

Obra Premiada: Premi Arquitectura Aplus 2011

Obra Finalista: European Union Prize for Contemporary Architecture (Mies Van der Rohe Award)