Construo: excavacions, moviment i transport de terres

A Construo som especialistes en l’execució completa de qualsevol obra, per tant això també implica les excavacions i els moviments de terres previs a l’execució de l’obra. Diposem de maquinària pròpia per a l’execució del projecte.

Podem oferir aquest servei de forma independent.

Tenim experiència en l’execució de tot tipus de projectes:

  • – Excavació per a fonamentació
  • – Preparació de terrenys
  • – Murs pantalla
  • – Rebaix i anivellament de terrenys
  • – Piscines i dipòsits soterrats
  • – Excavacions de rases per a canonades
  • – Excavació i rebaix en roca pura
  • – Construcció d’esculleres i murs verds
  • – Transport de runa

 


 

empresa-excavacions-moviment-terres
empresa-excavacions-terres-girona
excavacions-girona

 

empresa-excavacio-rases
excavacions-girona-olot
empresa-excavacions-girona

 

empresa-excavacions-olot-girona
empresa-excavacio-diposit
empresa-excavacions-enderrocs

CONTACTI AMB NOSALTRES

CONTACTE