Construo: enderrocs manuals, mecànics i tècnics

A Construo estem especialitzats en els enderrocs i la gestió dels residus de construcció, ja siguin residus d’obra civil o pública com enderrocs i demolicions en l’àmbit industrial i particular. Realitzem enderrocs de qualsevol tipus d’obra amb tota la seguretat i la major rapidesa posible.

Disposem de maquinària pròpia i ens encarreguem del transport i la gestió dels residus generats al punt de tractament corresponent.

Oferim varis tipus d’enderrocs, tots ells adaptats a cada client:

  • Enderrocs manuals: permeten una major precisió i es poden realitzar en qualsevol lloc, sense preocupar-se de les limitacions d’accés de la maquinària. L’enderroc manual permet conservar certs elements de l’estructura i per tant realitzar un enderroc només parcial.
  • Enderroc mecànic: major rapidesa i més econòmic. Si la maquinària pot accedir a la zona i no hi ha perill per a edifics annexos, l’enderroc mecànic és la millor opció.
  • Enderroc tècnic: quan hi ha elements contaminants que és necessari tractar. Per exemple en el cas de les benzineres o quan a l’enderroc s’ha de realitzar una retirada d’amiant.

 


Enderroc tècnic de benzinera:

 

enderrocs-demolicions-girona
enderrocs-demolicions
enderrocs-olot-girona

Enderroc Parcial mecanitzat:

 

enderrocs-tècnics-girona
enderrocs-manuals-mecanics-girona
enderrocs-mecanics-girona
enderrocs-manuals-girona
enderrocs-girona
enderrocs-olot-giorna

CONTACTI AMB NOSALTRES SI NECESSITA FER UN ENDERROC

CONTACTE