Què és l’amiant i per què és perillós

L’amiant o asbest és un dels noms amb el que es coneixen un conjunt de minerals metamòrfics fibrosos. Aquests materials s’han utilitzat durant molt de temps en la construcció, principalment com a fibrociment. A Espanya va ser àmpliament comercialitzat per l’empresa Uralita, precisament empresa de la que aquest material en va agafar el nom. També es va utilitzar esporàdicament en canalitzacions, com a aïllant i per la fabricació de dipòsits.

El fet d’estar en contacte amb l’amiant no suposa un risc, però sí que ho és quan el contacte és freqüent. També durant operacions de tall, manipulacions o enderrocs i quan el material es troba molt envellit o en mal estat. En aquests casos les fibres microscòpiques que el componen queden en suspensió a l’aire o s’adhereixen a la roba, convertint-les en fàcilment respirables i facilitant que entrin dins el cos humà. L’exposició constant a amiant pot provocar malalties molt greus.

uralita-amianto
retirada de amianto

Especialistes en retirada d’amiant

Construo compta amb els permisos necessaris per a realitzar la retirada d’amiant en qualsevol situació:

 

Disposem d’un equip de persones especialitzades en la manipulació de l’asbest, la seva retirada i el seu transport al punt de tractament. Comptem amb els mitjans humans i tècnics necessaris per a realitzar qualsevol retirada d’amiant de forma ràpida, segura i eficient.


Servei integral de gestió de l’amiant:

uralita-amiant

ESTUDI

Realitzem un estudi previ gratuït de la quantitat de material a retirar i els procediments a dur a terme.

retirada-amiant

DESMUNTATGE

Ens encarreguem personalment del desmuntatge de tot l’amiant que hi hagi a la instal·lació sense que ningú que no sigui de Construo hi hagi de participar.

retirada-amiant-asbest

TRANSPORT

Tot el material recollit és embolicat i transportat per un camió de Construo habilitat, tot seguint les estrictes normes que marca la regulació.

retirada-transport-amiant-amianto

GESTIÓ

Ens encarreguem del transport dels residus fins al punt de reciclatge especial on podràn ser tractats i el·liminats amb la major seguretat i seguint totes les exigències de la llei.


CONTACTI SENSE COMPROMÍS

CONTACTE